online casino spel spelen

Online casino’s moeten al vanaf 1 januari 2021 belasting betalen

Door de Tweede Kamer is een motie aangenomen waarmee online casino’s al vanaf 1 januari 2021 belasting moeten betalen. Dat geldt voor bedrijven die het accepteren dat Nederlanders in hun online casino spelen. Officieel is het verboden voor Nederlanders om online te gokken. Voor bedrijven is het verboden om online gokken voor Nederlanders mogelijk te maken. Maar zolang de bedrijven zich aan zogeheten prioriteringscriteria houden wordt dit gedoogd. De overheid krijgt hierover echter geen belastinginkomsten. Die worden geschat op 90 miljoen euro per jaar. Door de motie kan die belasting vanaf 2021 wel worden geïnd.

Vooruitlopen op nieuwe situatie

In 2021 gaat er veel veranderen in de wetgeving rondom het online gokken. Momenteel wordt hard gewerkt aan de invoering van nieuwe wetgeving. Bedrijven kunnen vanaf 1 maart 2021 een vergunning aanvragen op basis waarvan zij een online casino in Nederland mogen exploiteren. Als de vergunning wordt toegekend zullen de casino’s in september 2021 worden geopend. Veel van de bedrijven zijn echter in het buitenland al met één of meerdere online casino’s actief. Daar kan in de meeste gevallen al door Nederlanders worden gegokt. Hoewel dit onder de oude wetgeving dus niet is toegestaan, zal de Kansspelautoriteit niet ingrijpen

Prioriteringscriteria

Een voorwaarde om niet door de Kansspelautoriteit te worden aangepakt, is dat de casino’s die nu al Nederlanders accepteren zich moeten houden aan een aantal voorwaarden. Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen website in het Nederlands mag zijn. Ook mag iDeal niet worden geaccepteerd als methode om geld over te boeken van en naar de account van de speler bij het casino. Een zwaarwegende voorwaarde om gedoogd te worden, is dat actief wordt gecontroleerd of de Nederlandse spelers meerderjarig zijn. De voorwaarden hebben als resultaat dat de casino’s zich niet op Nederlandse consumenten kunnen richten. Het is ook niet toegestaan om in Nederland reclame te maken voor buitenlandse online casino’s.

Vergunning in gevaar

De Kansspelautoriteit monitort al sinds medio 2018 in hoeverre buitenlandse online casino’s zich aan de prioriteringscriteria houden. Als er gedurende een periode van twee jaar geen overtredingen worden geconstateerd, zal de Kansspelautoriteit de bedrijven die daarachter zitten vanaf september een vergunning verlenen. Daarmee mogen ze op de Nederlandse markt opereren. Bedrijven die de gedoogregeling aan hun laars lappen, krijgen geen vergunning binnen twee jaar na de laatste overtreding. Het is dus een harde eis dat buitenlandse online casino’s zich minimaal twee jaar houden aan de Nederlandse regels.

Belastingafdracht

Het was de Tweede Kamer al langer een doorn in het oog dat de buitenlandse casino’s jaarlijks miljoenen Nederlanders online laten gokken, zonder dat de schatkist daar beter van werd. Het is weliswaar zo dat Nederlandse winnaars verplicht zijn om de kansspelbelasting over de winst op eigen initiatief af te dragen aan de belastingdienst, maar niet elke speler doet dat. De motie maakt het nu mogelijk om deze belasting te innen bij de casino’s. Bijna alle grote buitenlandse casino’s accepteren Nederlanders en zullen met de wet te maken krijgen. Het is nog wel de vraag of de Nederlandse regering de wet gaat uitvoeren.